Oplossingen voor industriegebouwen

 • Industrial underfloor heating
 • Uponor planning support
 • Industrial building logistic centre

Rendabele energieconcepten voor bedrijfshallen

Uponor industrievloerverwarming is door zijn lage aanvoertemperaturen bijzonder kostenbesparend. Warmteverliezen tijdens de opwekking en verdeling van de warmte kunnen tot een minimum worden teruggebracht. Doordat het systeem hergebruik van bestaande energieën mogelijk maakt en stimuleert en daarnaast de afvoerwarmte uit het productieproces optimaal benut wordt, werken oppervlakteverwarmingssystemen bijzonder energiezuinig, waardoor er kosten worden bespaard. Omdat Uponor industrievloerverwarming de opbouw van de grondlaag niet beïnvloedt, kan het vloerverwarmingssysteem direct in het beton worden geïntegreerd.
Met de Uponor meerlagenleiding en de daarbij behorende fittingen hebben wij moderne installatiesystemen voor drinkwater en perslucht in ons assortiment. Alle systemen zijn perfect op elkaar afgestemd en hebben gedurende de jaren hun hoge kwaliteitsniveau waargemaakt. De installatie is eenvoudig en de systemen zijn veilig en betrouwbaar.

Industrie

Onze oplossingen voor industriegebouwen

Onze brochure “Oplossingen voor industriegebouwen” geeft u een overzicht van de diverse verwarmings-, koel- en installatiesystemen voor industriegebouwen en toont u toepassingsvoorbeelden, die al sinds jaar en dag hun hoge kwaliteitsniveau in de praktijk hebben bewezen.

  • Uw voordelen:

  • Voor investeerders en exploitanten van industrie- en opslaghallen is uiteindelijk de rendabiliteit winstgevendheid van een bedrijfshal het belangrijkste criterium. Men gaat dan ook op zoek naar oplossingen voor verwarmen en koelen, die gedurende de gehele exploitatieperiode zo laag mogelijke energie-, herstel- en onderhoudskosten met zich meebrengen en daarnaast een zo groot mogelijke gebruiksflexibiliteit bieden.

   Gebruiksflexibiliteit betekent daarbij voor Uponor, dat voor de meest uiteenlopende opslaggoederen, zoals levensmiddelen, elektronische componenten of producten van papier, een constante temperatuur en relatieve vochtigheid van de ruimtelucht over de gehele hoogte van de hal gegarandeerd kunnen worden, zonder de zichtbare aanwezigheid van technische faciliteiten binnen de opslagruimte.
   Behalve de vrije, flexibele inrichting van de ruimte dient zich met de mogelijkheid tot effectief en energiezuinig koelen nog een voordeel aan. Indien er in een later stadium gekozen wordt voor herbestemming van het pand, waarbij wellicht eisen ten aanzien van koeling of zelfs explosiebeveiliging worden gesteld, dan kan de industrievloerverwarming zonder problemen worden afgestemd op de nieuwe gebouwfunctie.

  • Uw voordelen:

  • Uponor omvat met zijn innovatieve systeemoplossingen het complete spectrum van duurzame installatietechniek; van industrievloerverwarming tot verdelers, van verdeel- en stijgleidingen tot gas- en persluchtinstallaties. Door de grote verscheidenheid aan afmetingen en toepassingen kunnen wij u totaaloplossingen aanbieden, waarbij alle systeemcomponenten naadloos op elkaar aansluiten. Deze afzonderlijke componenten zijn allemaal in de praktijk getest, duurzaam en gemakkelijk te installeren.
  • Uw voordelen:

  • Speciale aandacht tijdens het ontwerp van een fabriekshal dient uit te gaan naar het naleven van de door de overheid gestelde eisen, waarin bijvoorbeeld de gebruiksverplichtingen voor het hergebruik van energie en de vervangende maatregelen voor het beschikbaar stellen van verwarmings- en koelenergie opgenomen zijn.

   Zo dragen in beton geïntegreerde industriële oppervlakteverwarmingssystemen van Uponor in combinatie met warmtepompen en/of warmtewisselaars en opslagsystemen voor het gebruik van afvoerwarmte aantoonbaar bij aan een duidelijk voordeligere warmtevoorziening van industriegebouwen. Industriële oppervlakteverwarmingssystemen maken het nuttige gebruik van afvoerwarmte mogelijk op een laag temperatuurniveau. Zij voorkomen daarmee niet alleen hoge energiekosten voor fossiele energiedragers, maar tevens dure vervangende maatregelen in de woningbouw.

Sluiten