Oplossingen voor kantoorgebouwen

 • Office building H2
 • Office building small
 • Office building working place

Duurzame technologieën voor een productieve werkomgeving

Op kantoor dienen medewerkers efficiënt te kunnen werken. Doorslaggevend daarbij is een binnenklimaat, waarbij de temperatuur niet te hoog of te laag is, het niet tocht en waarbij ook de luchtvochtigheid op een aangenaam niveau ligt. Comfort en behaaglijkheid zijn daarbij veel meer dan subjectieve factoren. Ze verhogen de aantrekkelijkheid van gebouwen en komen overduidelijk tot uiting in de waardevermeerdering van onroerende goederen en de hoger vast te stellen huurprijzen. Het creëren van een aangename werkomgeving dient dus een belangrijk criterium te zijn bij de constructie van kantoor- en overheidsgebouwen. Oppervlakteverwarmings- en koelsystemen van Uponor zijn daarbij een comfortabel, geruisloos en energiezuinig alternatief voor de conventionele systemen die tot nu toe werden toegepast in kantoor- en bedrijfsgebouwen. De oppervlakteverwarmings- en -koelsystemen worden op onzichtbare wijze in de gebouwstructuur geïntegreerd.

Ook voor de drinkwaterinstallatie biedt Uponor passende leidingen aan, inclusief verdeel- en stijgleidingen. Samen met de daarbij behorende verbindingstechniek bieden wij u vanaf leidingdiameter 14 tot en met 110 mm een betrouwbaar systeem voor iedere situatie en toepassing.

Kantoor

Onze oplossingen voor kantoorgebouwen

Gedetailleerde informatie over energiezuinige verwarmings- en koelsystemen voor uw kantoorgebouw met als aanvulling daarop installatieoplossingen voor de drinkwatervoorziening en innovatieve producten van Zent-Fenger Energy Solutions, aanbieder van verwarmings- en koelplafonds met een groot vermogen.

  • Uw voordelen:

  • Uponor omvat met zijn innovatieve systeemoplossingen het gehele spectrum van installatietechniek en oppervlakteverwarming en -koeling. Door de grote verscheidenheid in afmetingen en toepassingen kunnen de modulaire systemen willekeurig gecombineerd worden tot een volwaardige totaaloplossing. Alles uit één hand, alles sluit op elkaar aan. Met Uponor zet u niet alleen in op praktische, duurzame en gemakkelijk te installeren systemen, maar kiest u tevens voor een partner op wie u in alle fasen van het project kunt bouwen. Onze experts in de binnen- en buitendienst staan met raad en daad voor u klaar: aan de telefoon, in een persoonlijk gesprek of op de bouwplaats.

  • Uw voordelen:

  • Oppervlakteverwarmings- en koelsystemen van Uponor worden onzichtbaar in de gebouwstructuur geïntegreerd en bieden daardoor de grootst mogelijke vrijheid op het gebied van architectuur en interieurontwerp. De systemen kunnen optimaal met hernieuwbare energiebronnen worden gecombineerd, waardoor ze een effectieve bijdrage leveren aan duurzaamheid. Bovendien voldoen ze aan diverse duurzaamheidscertificaten, zoals LEED en BREEAM. Op basis van de individuele vraag van de klant leveren wij doelgericht advies en zetten we uw ideeën met behulp van de modernste engineering-software om in concrete ontwerpvoorstellen.

  • Uw voordelen:

  • Uponor systemen voor oppervlakteverwarming en -koeling benutten de ruimteoppervlakken in de gebouwstructuur door leidingen te integreren, die koel- en verwarmingswater transporteren. Plafonds, vloeren en wanden zorgen zo bij minimaal energieverbruik en maximaal comfort voor een productief werkklimaat. Uponor ondersteunt u daarbij in alle projectfasen. Lage investerings- en onderhoudskosten maken de systemen van Uponor bovendien bijzonder kostenbesparend. Zo bespaart u tijdens de bouwfase, maar ook gedurende de gehele levensduur van het gebouw.

Sluiten