Privacy- en cookiebeleid

Bescherming van privacy en persoonsgegevens

Uponor streeft naar een goede bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij passen strenge beveiliging toe en behandelen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en privacybeginselen. In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Onder “persoonsgegevens” verstaan we informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die binnen de verantwoordelijkheid van Uponor vallen.

Deze website en onze producten en services kunnen koppelingen bevatten naar websites van andere bedrijven en services die mogelijk een eigen privacybeleid hanteren, en/of naar services van derden die zijn geïnstalleerd op uw apparaat en waarmee het mogelijk is om toegang te krijgen tot gegevens op uw apparaat. We raden u aan om ook het privacybeleid van deze derde partijen zorgvuldig door te lezen. Uponor is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of inhoud van services van derden.

Deze website maakt gebruik van een service voor webanalyse van Google, Inc. Klik hier als u een verklaring over de service voor webanalyse van Google wilt lezen. Als u gebruikmaakt van deze website, stemt u ermee in dat Google informatie over u verwerkt op de wijze en voor de doelen die in bovengenoemde verklaring zijn beschreven.

Als u gebruikmaakt van deze website en/of persoonsgegevens opgeeft aan Uponor, bent u zich ervan bewust dat uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt zoals beschreven in dit beleid en stemt u daarmee in. Als u dit beleid niet aanvaardt, adviseren wij u om deze website niet te gebruiken en geen persoonsgegevens op te geven aan Uponor.

Soorten verzamelde gegevens
Uponor zal alleen persoonsgegevens bewaren voor zover deze nodig zijn om te voldoen aan wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen of om onze dienstverlening te verbeteren. Voor de verbetering van onze diensten kan het nodig zijn om naar persoonsgegevens te vragen of deze te verzamelen. Als u persoonsgegevens opgeeft of heeft opgegeven aan Uponor, kan Uponor deze gebruiken om diensten voor u te verrichten en uw verzoeken te beantwoorden. Als u via deze website gegevens opgeeft aan Uponor, gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonsgegevens van de aard en voor de doelen die zijn beschreven in dit privacybeleid. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van gegevens die Uponor kan verzamelen.

Persoonsgegevens worden meestal verzameld wanneer u zich registreert voor onze producten en services of op andere wijze communiceert met Uponor. Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit bijvoorbeeld uw IP-adres, bezoekstatistieken, de website waar u vandaan komt, de koppelingen die u gebruikt, de pagina's die u bezoekt, de inhoud die u bekijkt en andere informatie van deze aard die door uw browser wordt verzonden.

Daarnaast kunnen we u om specifieke informatie vragen, zoals uw naam, e-mailadres, adres, gebruikersnamen en wachtwoorden, toestemming, feedback, leeftijd, geslacht en dergelijke. We wijzen erop dat bepaalde niet-identificeerbare persoonsgegevens identificeerbaar kunnen worden wanneer u persoonsgegevens opgeeft. Bovendien kan het mogelijk zijn om u te identificeren aan de hand van publieke bronnen.

Gebruiksdoelen
Uponor kan uw persoonsgegevens verzamelen voor een of meer van de volgende doelen.

a. Ontwikkeling van producten en diensten
Uponor kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de ontwikkeling van producten en diensten. In de meeste gevallen worden voor dit doel samengevoegde en statistische gegevens gebruikt.

b. Communicatie
Uponor kan uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u te informeren over producten of diensten, of om contact met u op te nemen in verband met consumentenzaken of klantenservice.

c. Marketing
Uponor kan uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing of onderzoeksdoelen, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van marktonderzoek.

d. Levering van producten en diensten
Uponor kan uw persoonsgegevens gebruiken voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Uponor, om de werking en veiligheid van producten en diensten van Uponor te waarborgen en om u te identificeren. We kunnen uw persoonsgegevens bovendien gebruiken om mogelijk oneigenlijk gebruik te voorkomen en te onderzoeken.

Openbaarmaking van persoonsgegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen openbaar maken onder de hieronder beschreven voorwaarden.

Toestemming: Uponor kan uw persoonsgegevens met uw toestemming openbaar maken.

Geautoriseerde derden en bedrijven die onderdeel zijn van Uponor: Uponor kan uw persoonsgegevens openbaar maken aan andere bedrijven in de Uponor-groep en aan geautoriseerde derde partijen die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Uponor voor de doelen zoals deze in dit beleid zijn beschreven. We kunnen bovendien gezamenlijk met onze partners marketingcampagnes en andere communicatie uitvoeren. Daarvoor kunnen we informatie die wij over u hebben verzameld, combineren met informatie die onze partners over u hebben verzameld, bijvoorbeeld om overbodige communicatie te voorkomen en/of om de boodschap te personaliseren.

Internationale openbaarmaking: Uw persoonsgegevens kunnen worden overdragen naar partijen buiten het land waarin u gebruikmaakt van onze diensten, waaronder landen buiten de EER. In deze andere landen gelden mogelijk andere regels voor gegevensbescherming. We streven er echter naar dat een dergelijke overdracht voldoet aan de wettelijke eisen en dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

Fusies & overnames: Bij het kopen, verkopen, fuseren of anderszins reorganiseren van bedrijven kunnen persoonsgegevens worden overgedragen, bijvoorbeeld aan potentiële of definitieve kopers en hun adviseurs.

Verplichte openbaarmaking: Naast hetgeen dat hierboven is beschreven, kunnen we verplicht worden om uw persoonsgegevens over te dragen aan autoriteiten of andere derde partijen. We kunnen uw persoonsgegevens bovendien openbaar maken of anderszins verwerken om onze rechtmatige belangen te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein informatiepakketje dat naar uw apparaat wordt verzonden door een website en opgeslagen in uw webbrowser wanneer u gebruikmaakt van een website. Wanneer u dezelfde website opnieuw bezoekt, kan de informatie in de cookie door de website worden opgehaald om de website te informeren over uw eerdere activiteiten. Ga voor meer informatie over deze technologie en de werking ervan bijvoorbeeld naar http://www.allaboutcookies.org.

Cookiebestanden kunnen op uw computer worden geplaatst om de effectiviteit van deze website en/of onze dienstverlening aan u te verbeteren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om het gebruik van cookies toe staan. U kunt de instellingen zo wijzigen dat alle cookies worden geweigerd of een bericht wordt weergegeven wanneer een cookie wordt verstuurd.

In dit beleid wordt uiteengezet hoe Uponor cookies en vergelijkbare bestanden en technologieën gebruikt op zijn websites. Als u onze website bezoekt via een browser die is ingesteld om cookies te accepteren, wordt dat beschouwd als uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van cookies.

Gebruiksdoelen
Voor het uitvoeren van enkele basisfuncties op onze website is het gebruik van bepaalde cookies noodzakelijk. Deze cookies zijn onmisbaar voor het gebruik van onze websites en dragen bij aan een prettige ervaring bij uw bezoek aan onze website.

Uponor kan bovendien cookies gebruiken om u een betere dienstverlening en betere producten te bieden. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor verbetering van de website, personalisering en advertenties. Vanuit uw perspectief betekent dit dat de website bijvoorbeeld kan onthouden welke taal en welk land u heeft geselecteerd. We gebruiken bovendien analytische profielen om te bepalen welke inhoud populair is onder gebruikers. We onderzoeken welke informatie op de website wordt bezocht om te bepalen hoe we onze websites het best kunnen inrichten voor de optimale gebruikservaring. We tellen bovendien het aantal klikken op invoegelementen zoals “Aanbevelen”- en “Tweeten”-knoppen en welke inhoud van onze websites wordt gedeeld of geciteerd. Deze cookies dragen bij aan de personalisering van onze websites, bijvoorbeeld door u relevante getargete banners en aanbevelingen te tonen. We bekijken bovendien op welke wijze onze websites worden gevonden om de effectiviteit van onze campagnes en advertenties te evalueren. We gebruiken deze cookies om advertenties van Uponor en van geselecteerde websites van derden weer te geven.

De duur van opslag van gegevens is afhankelijk van het gebruikte type cookie. Sessiecookies verlopen wanneer de browser wordt gesloten, terwijl permanente cookies meestal een verlooptijd hebben van twee maanden tot een paar jaar.

Uw rechten
U heeft specifieke rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en Uponor respecteert deze rechten. U heeft onder meer de volgende rechten:

- Recht om te weten welke persoonsgegevens Uponor over u in beheer heeft;
- Recht om onvolledige, onnodige, onjuiste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of corrigeren;
- Recht om u af te melden voor marketingmededelingen; en
- Recht om te verzoeken uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing of marktonderzoek.

Houd er rekening mee dat de toepasselijke wet- en regelgeving ook beperkingen en andere voorwaarden aan deze rechten kan koppelen.

U kunt gebruikmaken van de hierboven genoemde rechten door contact op te nemen met Uponor via communications@uponor.com. Houd er rekening mee dat het uitoefenen van de bovenstaande rechten in sommige gevallen kan betekenen dat we u niet de gewenste diensten kunnen verlenen.

Wijzigingen in dit beleid
Houd er rekening mee dat Uponor dit beleid van tijd tot tijd kan wijzigen. In het geval van significante, nadelige wijzigingen zal Uponor deze melden aan het begin van dit beleid en op de beginpagina van de website. We raden u aan om dit beleid regelmatig na te slaan op dergelijke wijzigingen.

Mocht u nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de klantenservice of door ons te schrijven via: communications@uponor.com.

Sluiten