Juridische verklaring


Door de internetpagina's (website) van Uponor te openen, stemt u in met de volgende voorwaarden. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u verder geen gebruik te maken van deze website. 

Het copyright op deze internetpagina's berust bij Uponor Corporation. Alle rechten voorbehouden, met uitzondering van uitdrukkelijk op deze pagina's verleende rechten. Het verveelvoudigen, overdragen, openbaar maken of opslaan in enige vorm of op enige wijze van (delen van) de inhoud zonder schriftelijke toestemming van Uponor is verboden. Hierop geldt alleen de volgende uitzondering: Uponor staat u toe voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik door deze pagina's te bladeren of er kopieën of uittreksels van te maken. Voor individuele onderdelen van onze internetpagina's kunnen andere voorwaarden gelden. 

Deze site en de inhoud ervan worden als service verstrekt aan iedereen die geïnteresseerd is in Uponor. Uponor garandeert niet dat de pagina's vrij zijn van fouten of zonder storing beschikbaar zullen zijn. Uponor behoudt te allen tijde het recht voor de pagina's te herzien of de beschikbaarstelling ervan te staken. 

Er wordt geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de inhoud van deze site. Uponor Corporation noch een van de groepsmaatschappijen is aansprakelijk voor directe of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruiken of niet gebruiken van deze service. 

Uponor kan links naar andere internetsites op deze site opnemen. U dient de regels van dergelijke sites te lezen en ermee in te stemmen alvorens gebruik te maken van de site in kwestie. Uponor heeft waarschijnlijk geen invloed op de inhoud van de desbetreffende site en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor materiaal dat door dergelijke sites wordt gecreëerd of gepubliceerd. Een link naar een site, niet zijnde een site van Uponor, betekent niet dat Uponor de site of de informatie, producten of diensten waarnaar op die site wordt verwezen aanbeveelt of goedkeurt. 

Uponor is een gedeponeerd handelsmerk van Uponor Corporation. De productnamen van Uponor zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Uponor. Andere product- en bedrijfsnamen die op deze website worden genoemd kunnen de handelsmerken of handelsnamen van de desbetreffende eigenaren zijn. 

Aan het feit dat u toegelaten wordt tot deze site kunt u zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Uponor of de derde-eigenaar geen enkel(e) gebruikslicentie of -recht ontlenen voor de graphics die hier getoond worden.