Duurzaamheid

Betere kwaliteit van leven

"Duurzaamheid" – de ontwikkeling en de welvaart van onze samenleving, gebaseerd op de kernwaarden verantwoordelijkheid voor ons milieu, sociaal welzijn en economische groei.

Uponor wil graag,

• dat zijn oplossingen over de hele wereld voor een betere kwaliteit van leven zorgen en
• dat door partnerschap met vakmensen een comfortabel leefklimaat gecreëerd wordt.

Duurzaamheid is voor ons al sinds jaar en dag een essentiële factor, die onze manier van werken bepaalt. Uponor is uitgegroeid tot een drijvende kracht op het gebied van duurzaam bouwen. Om die reden zouden wij graag als duurzame onderneming winstgevend willen groeien door innovatieve en verantwoorde oplossingen te ontwikkelen, die de leefwerelden van mensen verbeteren en daarnaast de nadelige effecten op het milieu beperken.

De visie van Uponor voor 2020: 
Wij zouden graag een stabiele en sterke duurzaamheidscultuur willen bereiken, waarin duurzaamheid nauw verbonden is met onze waarden, zich in het gedrag van onze gehele organisatie weerspiegelt en bijdraagt tot een winstgevende groei van onze onderneming. 

Wij geloven in een duurzame toekomst. Daarom stellen wij onszelf het volgende als doel:

Sterke verankering van duurzaamheid in onze manier van denken
Integratie van alle belanghebbenden in onze duurzaamheidsdoelstellingen
Verbetering van de kwaliteit van leven door innovatieve oplossingen
Beperking van negatieve milieu-invloeden

Om succesvol te zijn op onze weg naar een duurzame toekomst, moeten wij een ondernemingscultuur nastreven waarin duurzaamheid in onze manier van denken en in het handelen van al onze medewerkers centraal staat.

Wij zien een grote waarde in de nauwe samenwerking met al onze belanghebbenden om zo een duurzame leefgemeenschap voor de toekomstige generaties te realiseren.

Door onze innovatieve oplossingen kunnen wij ondersteuning bieden bij het realiseren van vitale en comfortabele gebouwen met een koolstofdioxide-uitstoot van nul.

Wij weten, dat de manier hoe waarop wij grondstoffen verwerken en deze op de markt aanbieden, over de totale levensduur van een gebouw een aanzienlijk bijdrage kan leveren aan de reducering van negatieve milieu-invloeden.

Wij komen onze beloften na:

  • Duurzaam denken
  • Duurzaam denken vormt de bepalende factor in onze bedrijfscultuur en staat dan ook centraal in onze gehele organisatie.
  • Milieu
  • Wij sturen onze complete Supply Chain zodanig aan, dat wij de effecten op het milieu tot een minimum terugbrengen.

  • Innovatieve oplossingen
  • Wij geloven in oplossingen die negatieve milieu-invloeden terugbrengen tot de nullijn.
REACH Teaser

REACH Chemicaliënbesluit

Het sinds 2007 geldende Europese Chemicaliënbesluit REACH draagt zorg voor de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen.

Sluiten