Milieu

Ons milieumanagementsysteem

Milieubescherming is een centraal uitgangspunt binnen onze Supply Chain. In de norm ISO 14001 zijn de belangrijkste afzonderlijke normen, waarvan bedrijven gebruik maken voor de inrichting en realisatie van een effectief milieumanagementsysteem, verzameld. Vanzelfsprekend is Uponor volgens deze norm gecertificeerd.

    • Voor een duurzame inrichting van de Supply Chain is het niet voldoende om enkel eigen bedrijfsactiviteiten op een verantwoorde wijze te organiseren. Daarom verwachten wij ook van onze leveranciers, dat zij de grondbeginselen van de normen ISO 14001 en ISO 9001, evenals de geldende wettelijke voorschriften voor milieubescherming en werknemersbetrekkingen, in acht nemen. Onze raamovereenkomst voor leveranciers garandeert, dat alle ondernemingen, die deelnemen aan onze leveringsketen, de geldende normen en hun sociale verantwoording nakomen.
    • Wij hebben onze bedrijfsprocessen uiterst nauwkeurig getest en daarbij vastgesteld dat de grootste milieueffecten het gevolg zijn van het energieverbruik in onze productievestigingen, het transport en overige logistieke activiteiten. Daarom proberen wij juist daar onze energiebehoefte te beperken en tegelijkertijd gebruik te maken van bestaande energiebronnen.

    • Wij nemen deel aan het Carbon Disclosure Project (CDP) en meten sinds 2009 binnen de gehele Uponor Groep onze broeikasgas-emissies en de effecten op de klimaatverandering. Daarbij trachten wij ieder jaar opnieuw onze emissiepercentages en de gegevensnauwkeurigheid met betrekking tot CO2-emissies te verbeteren. Wij hebben ons duidelijk ten doel gesteld, de CO2-emissies tot 2015 met 15% terug te brengen (basisjaar 2009).

    • Afvalmanagement is een ontwikkelingsdoel in onze productievestigingen. Kunststof is in hoge mate recyclebaar en een gedeelte van onze afgekeurde productie kan in andere productieprocessen worden gebruikt. Bovendien wordt een deel van ons afval gebruikt voor de energieterugwinning, waardoor de hoeveelheid afval die op de vuilstort belandt, beperkt blijft.

Sluiten