Samenwerking met partners

Samen de verantwoordelijkheid aanvaarden

Samenwerking vormt voor ons een belangrijk uitgangspunt waarmee we duurzaamheid in de bouwsector willen stimuleren. Op deze manier kunnen we, vanaf het eerste ontwerp tot de oplevering en exploitatie van het project, bijdragen aan milieuvriendelijker bouwen.

Samenwerking en vorming van partnerschappen zijn de basis van ons uitgangspunt voor bevordering van duurzaamheid in de bouwnijverheid. Op deze manier kunnen wij bijdragen aan milieuverbeteringen in het bouwproces, vanaf het ontwerp tot aan het kant-en-klare product.

De spaarzame omgangSpaarzaam omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen is van essentieel belang voor planten, dieren en mensen. Wij zijn daarom een actieve partner van het internationale Waterinstituut Stockholm (SIWI) en ondersteunen de Stockholm Water Prize. Tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking worden individuele personen, instituten of organisaties, die een bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van natuurlijke waterbronnen, de verbetering van de gezondheid van de mens en de optimalisatie van ecologische systemen voor de aarde, eervol onderscheiden. Uponor is partner van het internationale Waterinstituut Stockholm (SIWI), omdat we ook via deze weg willen bijdragen aan een verbetering van het milieu.

Op nationaal en internationaal niveau zijn wij betrokken bij talrijke organisaties en evenementen met dezelfde doelstelling. Deze betrokkenheid varieert van groot opgezette hulpprogramma's zoals Make It Right, die de bouw van veilige, duurzame en betaalbare onderkomens voor arbeidersgezinnen financiert en zich focust op de wederopbouw van New Orleans na orkaan Katrina, tot en met kleine, maar betekenisvolle projecten, zoals het herstellen van de broedplaats voor visarenden (Pandion haliaetus) in Zuid-Finland.

Netwerken voor vakmensen uit de branche

Samenwerken en het tot stand komen van samenwerkingsverbanden vormen voor ons de basis waarmee we het gebruik van duurzamere arbeidsmethoden in de bouwsector willen stimuleren. Op deze manier kunnen wij invloed uitoefenen op alle projectfasen, vanaf het ontwerp tot aan de oplevering van een project. Ter bevordering van deze samenwerking nemen wij deel aan diverse belangrijke brancheorganisaties en -initiatieven:

 
Encord Logo

ENCORD

Wij zijn lid van het Europese Innovatienetwerk voor de bouwindustrie, ENCORD (European Network of Construction Companies for Research and Development), dat zich richt op onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast nemen we samen met andere grote ondernemingen uit de branche deel aan de ontwikkeling van een Europees concept en referentiekader voor duurzaamheid in de bouwsector.

Meer informatie vindt u hier.

 

Teppfa Logo

TEPPFA 

Als lid van de Europese Bond voor kunststof leidingen en fittingen TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association) zetten wij ons in voor de vertegenwoordiging en verbetering van de belangen voor de gehele branche op Europees niveau. De nadruk ligt daarbij op milieuonderwerpen en duurzame ontwikkeling. Op dezelfde wijze nemen wij in Noord-Amerika deel aan de duurzaamheidsactiviteiten van de vergelijkbare US-Bond PPFA (Plastic Pipe Fitting Association).

Meer informatie vindt u hier.

 

Nordic Built Logo

NORDIC BUILT

Nordic Built is een Scandinavisch initiatief voor het bevorderen van de ontwikkeling van duurzame bouwconcepten. Het initiatief is door de verantwoordelijke ministers op het gebied van handel en industrie van de Scandinavische landen in het leven geroepen. Het programma "Nordic Built" biedt aantrekkelijke en effectieve mogelijkheden voor samenwerking en realiseert concrete projecten, die blijk geven van uitstekende oplossingen. Om die reden is Uponor lid van dit initiatief.

Meer informatie vindt u hier.

 

FIBBC Logo

Green Building Councils

In meerdere landen zijn wij lid van de Green Building Councils: organisaties voor duurzaam bouwen, die een duurzame manier van werken in de bouwsector bevorderen.

Wij zijn ook lid van het Finse Green Building Council.


Meer informatie vindt u hier.

 

Sluiten