Management en Organisatie

  • Management

Uponor de leiding van het bedrijf

Uponor Corporation is genoteerd aan de NASDAQ OMX effectenbeurs in Helsinki, Finland, en als zodanig nemen de moedermaatschappij Uponor Corporation en haar dochterondernemingen de regels en voorschriften voor beursgenoteerde ondernemingen in acht. Verder leeft Uponor de door de Securities Market Association (vereniging van effectenbezitters) opgestelde Finse Corporate Governance Code (Gedragsregels inzake behoorlijk ondernemingsbestuur) na. 

governance

Corporate Governance

Het bestuursmodel van Uponor wordt uitvoerig beschreven in Corporate Governance (Ondernemingsbestuur) in de Investeerderssectie op deze website. In deze sectie is ook een gedetailleerde beschrijving opgenomen van de door Uponor gehanteerde procedures voor interne beheerscontrole, risicobeheer, interne en externe accountantscontrole en zaken op het gebied van voorkennis.
Sluiten