Onderzoek en ontwikkeling

Ervaring waar u op kunt bouwen

De producten van Uponor staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en een professioneel design. Zij worden daar gebruikt, waar een lange levensduur vereist is. Bovendien zijn zij vaak geïntegreerd in materialen en oppervlaktestructuren (zoals beton), die niet direct toegankelijk zijn.

Uponor heeft jarenlange kennis en ervaring in de ontwikkeling, productie en het gebruik van kunststof leidingsystemen voor zowel drinkwaterinstallaties als verwarmings- en koeltoepassingen. Wij kennen als geen ander de behoeften van onze klanten. Deze kennis vormt het uitgangspunt bij de productontwikkeling. Het is bepalend voor de wijze waarop we een product vormgeven, welke materialen we gebruiken, op welke manier we een product vervaardigen en hoe de installatie, het gebruik en de dienstverlening eruit moeten zien. Zo komen innovaties tot stand, die onze klanten inspireren, die het werk lichter maken en die een betrouwbare oplossing vormen.

Wij leggen de nadruk op duurzaam bouwen om onze natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties te sparen. We willen innovatieve oplossingen realiseren die ervoor zorgen dat er minder energie verbruikt wordt, water bespaard wordt, afval beperkt wordt en gebouwen behouden blijven. Onze processen zijn gebaseerd op veiligheid, weerstandsvermogen, laag energieverbruik en een zo gering mogelijke belasting van het milieu.

Bij de vervaardiging, de installatie en het gebruik van onze oplossingen op het gebied van drinkwaterinstallaties, verwarmen/koelen en infrastructuur gaan wij uit van zeer hoge maatstaven. Wij kunnen deze maatstaven echter niet alleen behalen. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar de beste partners in de bouwindustrie, die samen met ons hetzelfde doel nastreven.

Sluiten